განათავსე განცხადება

CLASSICAL

უფასო 

განათავსე განცხადება და მხოლოდ გაყიდვის შემდეგ გადაიხადე 3% საკომისიო.

 

დამატებითი მომსახურება:

  • აზომვითი სამუშაოები
  • გადაზიდვის მომსახურების ორგანიზება
  • ნასყიდობის კონტრაქტის მომზადება