გაქვს უძრავი ქონება და გსურს მიიღო დამატებითი შემოსავალი მისი გაქირავებით?

მოგვაწოდეთ ინფორმაცია თქვენი ქონების შესახებ და ჩვენი რეალტორები მოიძიებენ თქვენთვის საიმედო მოიჯარეს. 

შეავსეთ ქვემოთ მოცემული მარტივი ფორმა