განცხადებები

თქვენ ეძებთ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების გასაყიდ ქონებებს ამ ცაგერი ერთი ტიპის დაუმუშავებელი მიწა.
მოიძებნა ერთი განცხადება