განცხადებები

თქვენ ეძებთ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების გასაყიდ ქონებებს ამ ბაზალეთი ერთი ტიპის დაუმუშავებელი მიწა.
მოიძებნა ერთი განცხადება